Zakaz używania dmuchaw do liści (spalinowych i elektrycznych)

Drodzy Działkowcy,

informujemy, iż zgodnie z Uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. zostaje wprowadzony zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa mazowieckiego. Zakaz dotyczy mieszkańców województwa mazowieckiego, podmiotów korzystających ze środowiska, organów, służb, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jak również ogrodów działkowych.

Zakazem objęte będą: wszystkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, zarówno elektryczne jak i spalinowe, wszelkie czynności prowadzone z wykorzystaniem dmuchaw, np. usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, usuwanie piachu z chodników.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 500 zł do 5000 zł. Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy., m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędu gminu czy inspekcje ochrony środowiska.

Integralną częścią przyjętego Uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza jest plan działań krótkoterminowych obowiązujących podczas powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza. W planie tym również obowiązuje zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten obowiązuje od 30 września 2020 r. do końca roku. Stosować się do niego należy w trakcie obowiązywania powiadomienia.

Więcej na temat zakazu użytkowania dmuchaw znajdą Państwo na stronie: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy

Treść uchwały dostępna jest na stronie: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html

 

Zarząd Ogrodu