Władze

Zarząd Ogrodu

Prezes Zarządu Cezary Miaskowski
Z-ca Prezesa Zarządu Wiktor Przybył
Sekretarz Alicja Szostek
Skarbnik Maciej Linke
Członek Zarządu Urszula Chodowska
Członek Zarządu Jerzy Cichowski
Członek Zarządu Dorota Przyborowska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Marianna Nowak
Wice-przewodniczący Zdzisław Woźny
Sekretarz Ewa Daniluk
Członek Komisji Henryk Mędrek
Członek Komisji Bogdan Pilaczyński