Władze Ogrodu

Zarząd Ogrodu

Prezes Zarządu
I Wiceprezes Cezary Miaskowski
II Wiceprezes Wiktor Przybył
Sekretarz Piotr Cielecki
Skarbnik Maciej Linke
Członek Zarządu Artur Koźbiał
Członek Zarządu Bartosz Łuczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Urszula Chodowska
Zastępca Przewodniczącej Marianna Nowak
Sekretarz Zdzislaw Woźny
Członek Komisji Zofia Nowak-Żołądkiewicz
Członek Komisji Bogdan Pielaczyński