Władze Ogrodu

Zarząd Ogrodu

Prezes Zarządu
I Wiceprezes Wiktor Przybył
Sekretarz Piotr Cielecki
Skarbnik Maciej Linke
Członek Zarządu Bartosz Łuczyński
Członek Zarządu Cezary Miaskowski
Członek Zarządu Zbigniew Przyborowski
Członek Zarządu Zbigniew Bednarek

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Urszula Chodowska
Zastępca Przewodniczącej Marianna Nowak
Sekretarz Zdzislaw Woźny
Członek Komisji Zofia Nowak-Żołądkiewicz
Członek Komisji Bogdan Pielaczyński