Do pobrania

Dokumenty ROD Komorów

Tabela opłat na rok 2018 28.04.2018 POBIERZ
RODO oświadczenie 29.09.2018 POBIERZ
Skierowanie na szkolenie dla nowych działkowców POBIERZ
Regulamin połowu ryb Koła Wędkarskiego "Karaś" 01.05.2017 POBIERZ
Regulamin pasieki "Pszczelarze Komorów Działki"

Dokumenty PZD

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 23.12.2013 POBIERZ
Statut PZD 23.02.2018 POBIERZ
Regulamin ROD 01.10.2015 POBIERZ

Dokumenty potrzebne do przekazania działki

 

W przypadku przeniesienia prawa do działki

Umowa przeniesienia praw do działki (NOWA) W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. WZÓR NR 1
Wniosek o zatwierdzenie umowy
(NOWY)
Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. WZÓR NR 2
Deklaracja członkowska Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu (WZÓR NR 3), którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. WZÓR NR 3

W przypadku, gdy Zarząd dysponuje wolną działką

Umowa dzierżawy działkowej W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawierana jest umowa dzierżawy działkowej (WZÓR NR 4). Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi działkę wycenić przez rzeczoznawcę oraz podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. WZÓR NR 4

W przypadku śmierci działkowca

Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem WYGAŚNIĘCIA prawa do działki. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.
Jeżeli małżonek tego nie zrobi, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim (WZÓR NR 7). Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania
WZÓR NR 6

WZÓR NR 7

Opłaty nowego działkowca

W roku nabycia prawa do działki nowy działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza opłaty:
    1)  2.000,- zł  inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej  (nie płaci osoba, która przejęła działkę po osobie bliskiej).
    2)  350,- zł  wydatki związane z zarządzaniem ROD.

 

Szkolenia dla nowych działkowców

  1. Na szkolenie dla nowych działkowców, kandydaci kierowani są przez poszczególne zarządy ROD.
  2. Kandydat stawia się na szkolenie w wybranym, dogodnym terminie (wg terminarza szkoleń).
  3. Poprawnie wypełnione skierowanie należy zabrać ze sobą na szkolenie lub przedstawić wcześniej u organizatora szkolenia (OZM PZD – dział ogrodniczy). Skierowanie jest niezbędne do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
  4. Jedno szkolenie składa się z 3-dniowego cyklu (każdego dnia inna tematyka – przepisy i zagospodarowanie działki, rośliny sadownicze, rośliny ozdobne).
  5. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w ośrodku szkoleniowym OZM PZD, ul. Waszyngtona 52/80 w Warszawie – vis a vis Parku Skaryszewskiego (na terenie ROD „Waszyngtona). Każdego dnia szkolenie rozpoczyna się o godzinie 16:00. 
Pobierz: -> Skierowanie na szkolenie
Terminarz szkoleń dla nowych działkowców organizowanych w 2018 roku
Nr kursu Miesiąc Data (pn-wt-śr) godz.
14/2018 listopad 12, 13, 14 16:00
15/2018 grudzień 10, 11, 12 16:00

Rozkłady jazdy

LINIA 2 03.09.2017 POBIERZ
WKD - Grodzisk Maz.-> Warszawa - dzień powszedni 10.12.2017 POBIERZ
WKD - Warszawa -> Grodzisk Maz. - dzień powszedni 10.12.2017 POBIERZ
WKD - Grodzisk Maz.-> Warszawa - dzień świąteczny 10.12.2017 POBIERZ
WKD - Warszawa -> Grodzisk Maz. - dzień świateczny 10.12.2017 POBIERZ