Pozwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

W związku z licznymi wątpliwościami użytkowników działkowych położonych na terenie ROD przypominamy że:

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek użytkownika ogrodu działkowego, za zgodą właściciela;
  2. Przepisy ustawy o ochronie przyrody są aktem wyższego rzędu niż przepisy regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
  3. Zgodnie z art. 87a ust.2 prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu usuniecie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa;
  4. Ogławianie drzew jest zabiegiem niezgodnym ze sztuką ogrodniczą i może prowadzić do zamierania drzewa;
  5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenia drzewa;
  6. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa;
  7. Nieuprawnione usunięcie drzewa lub krzewu albo jego uszkodzenie lub zniszczenie powoduje nałożenie na posiadacza nieruchomości administracyjnej kary pieniężnej.

 

 

Starosta Pruszkowski

pismo z 16.09.2019


Wymagane dokumenty

Nazwa dokumentuDziałanie
1. Zaświadczenie z Zarządu o prawie do działkiZGŁOŚ PRZYGOTOWANIE dołącz do wniosku 6
2. Podanie do właściciela gruntu - Gminy Michałowice (o zgodę właścicielską)złóż w Urzędzie Gminy Michałowice
3. Zgoda właścicielska od Gminy Michałowicedołącz do wniosku 6
4. Szkic/Rysunek usytuowania drzew/a na działcedołącz do wniosku 6
6. Wniosek na usunięcie drzew/aPOBIERZ


Więcej informacji nt. zgody na usunięcie drzew/a i krzewów znajdziesz na stronie Powiatu Pruszków.


Instrukcja krok po kroku - Zezwolenie na usunięcie drzewa