Monitoring miejsc składowania odpadów

Drodzy Działkowcy,

Ogromne ilości odpadów oraz rosnące koszty ich wywozu wymusiły na nas wprowadzenie rozwiązań w celu racjonalnego zarządzania odpadami w naszym ogrodzie. Największy udział mają odpady zielone oraz gabaryty, które często mylone są odpadami remontowymi, rozbiórkowymi czy budowlanymi.

Dlatego Zarząd Ogrodu wprowadził z dniem 01.10.2020r  - Regulamin Gospodarki Odpadami w ROD Komorów, z którym prosimy zapoznać się.

Miejsca zbiórek odpadów zostały objęte stałym monitoringiem z rejestracją wizyjną (zapisem). Wkrótce miejsca zostaną uporządkowane oraz oznaczone czytelnymi tablicami informacyjnymi jakie odpady są zaliczane (lub nie) do danej kategorii i czy można umieszczać je w danym pojemniku.

Wszystkich Działkowców prosimy o reagowanie na wszelkie przejawy bagatelizowania i/lub nieuczciwości działkowiczów lub osób trzecich. W szczególności dotyczy to sytuacji:

  • umieszczania odpadów innych niż te na które przeznaczony jest dany pojemnik (MZO narzuca kary za mieszanie odpadów)
  • umieszczanie odpadów w pojemnikach ogrodowych, które nie powstały w związku z pobytem na działce (tzn. zostały przywiezione z zewnątrz)

Jednocześnie przypominamy, że odpady budowlane, remontowe, rozbiórkowe NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

(nie wolno ich umieszczać w pojemnikach na zielone, gabaryty lub odpady zmieszane).

Działkowcy zobowiązani są usuwać je na własny koszt (a nie koszt pozostałych działkowców), zamawiając ich odbiór po uzgodnieniu terminu z biurem ogrodu (wjazd pojazdu na teren ogrodu).

 

Zadanie pn:

"Instalacja monitoringu wraz z rozprowadzeniem sieci wi-fi"

współfinansowano

przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020"