Pozwolenie na wycięcie drzewa – krok po kroku

Krok 1Zaświadczenie z Biura Zarządu ROD Komorów o prawie do użytkowania działki, której dotyczy wycinka drzew/a.

*Jeżeli użytkowników jest więcej niż jeden, należy wskazać to w zgłoszeniu do Zarządu. (np. gdy użytkownikami jest małżeństwo). Tak aby Zaświadczenie było wydane dla wszystkich użytkowników działki (ma to znaczenie podczas składaniu właściwego wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa), wszyscy użytkownicy działki wyrażają zgodę/chęć usunięcia drzewa.

Możesz wysłać Zgłoszenie do Biura Zarządu Ogrodu aby je przygotował Zaświadczenie (poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy). Zostaniesz poinformowany gdy zaświadczenie będzie gotowe.

Zgłoś przygotowanie ZAŚWIADCZENIA


Krok 2Podanie do właściciela gruntu (tj. Gminy Michałowice) z prośbą o zgodę właścicielską na usunięcie drzew/a.

W podaniu należy umieścić informacje:

  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni

b)  nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Dobrze jeśli dołączysz rysunek/szkic sytuacyjny działki ze wskazaniem które drzewo/a są przeznaczone do wycięcia.

Zgodę właścicielską możesz otrzymać pocztą lub odebrać osobiście w Urzędzie Gmin (zaznacz to w podaniu).


Krok 3 - Obydwa dokumenty (Zaświadczenie z Zarządu Ogrodu i Podanie ) złóż w Referacie Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy Michałowice.

(Urząd Gminy Michałowice mieści się przy stacji WKD-Reguły).

Nr pokoju: 106

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek – piątek 8:00-16:00

Dane Adresowe

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice


Krok 4 - Właściwie wypełniony Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa /krzewu óż w Kancelarii Ogólnej - Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (na parterze w Urzędzie).
 
Dołącz wymagane dokumenty:
- Zaświadczenie z Zarządu Ogrodu (wystarczy kserokopia)
- Zgodę właścicielską od Gminy Michałowice (wystarczy kserokopia)
- Załącznik szkic/rysunek określający usytuowanie drzew/a przeznaczonych do usunięcie w odniesieniu do granic działki.
- Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 
* uwagi przy wypełnianiu wniosku
 
Wnioskodawca - Dane użytkownik/ów działki
 
poszczególne pkt. wniosku:
1. pkt - Teren nieruchomości to działka-> 445/11 obręb 4,  ROD Komorów.
2. pkt - Nazwa gatunku drzew... -> możesz wpisać:  "zgodnie z załącznikiem, zgodą właścicielską od Gminy Michałowice".
(ponieważ Urząd Gminy Michałowice opisze drzewo/a do usunięcia, dla których wyda zgodę właścicielską).
3. pkt - Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/a - należy wskazać prawdziwą przyczynę, powód dla którego zamierzasz usunąć drzewo/a.
4. pkt - Usunięcie drzewa - NIE (nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej).
6. pkt - Nasadzenie zastępcze - przy ocenie i wydawaniu decyzji będzie to brane pod uwagę, Jeżeli zaznaczysz że planujesz wykonać nasadzenia zastępcze. Po usunięciu drzew wykonaj nasadzenia zastępcze. Urząd ma prawo skontrolować wykonanie decyzji.
7. pkt - Tytuł prawny do nieruchomości - znajdziesz w Zaświadczeniu z Zarządu Ogrodu -> umowa dzierżawy.
 
 
Więcej informacji nt. podstawy prawnej, wniosku, wymaganych dokumentów oraz kartę informacyjną - znajdziesz na nowej stronie Powiatu Pruszków => www.bip.powiat.pruszkow.pl
bezpośredni link do strony Zezwolenie na usunięcie drzewa
 
 

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

w poniedziałki w godz. 8.00-18.00

we wtorki i czwartki w godz. 8.00-16.00

w piątki w godz. 8.00-14.00

Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków


Krok 4 - Procedura wydanie decyzji

Starostwo Powiatowe:

  1. poinformuje listownie w wszczętej procedurze.
  2. skontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia daty wizji lokalnej na działce  - musisz się stawić, ponieważ urzędnik może wejść na działkę w obecności użytkownika.

Decyzję Starostwa, wnioskodawca otrzymuje drogą listowną.