Szkolenia

  1. Na szkolenie dla nowych działkowców, kandydaci kierowani są przez poszczególne zarządy ROD.
  2. Kandydat stawia się na szkolenie w wybranym, dogodnym terminie.
  3. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się on-line
  4. Ze szkolenia może skorzystać nie tylko nowy działkowiec, ale każdy chętny, kto chciałby uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę, zadać ważne pytanie związane z uprawą roślin i użytkowaniem działki.