KOLEJNE OBOSTRZENIA W OGRODZIE

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną Zarząd ROD Komorów od 17-tego października 2020r. aż do odwołania, wprowadza kolejne zasady i zaostrzenia bezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

- zawiesza funkcjonowanie biura, księgowości oraz ogranicza do niezbędnego minimum działanie gospodarzy, elektryka, hydraulika

- ogranicza wjazd na teren Ogrodu wyłącznie dla działkowiczów i ich najbliższych i osób upoważnionych

- zakazuje wjazdu i wstępu osobom postronnych

Gospodarze mają prawo odmawiać wstępu na teren Ogrodu osobom co do których istnieje uzasadnione podejrzenie że nie są działkowiczami lub osobami bliskimi. W przypadkach koniecznych będą wzywane odpowiednie służby porządkowe.


W trakcie przebywania na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować zasady bezpieczeństwa i zalecenie DDM+W czyli:

Dystans - utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m

Dezynfekcja - częste mycie rąk i ich dezynfekcja

Maseczka - zakrywanie ust i nos

Wietrzenie - częste wietrzenie pomieszczenia, w których przebywamy

to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.


Sprawy niecierpiące zwłoki należy załatwiać za pośrednictwem telefonu -> 22 758-00-69 w godzinach urzędowania biura (środy i soboty w godz.10-15), pocztą elektroniczną na adres: biuro@rodkomorow.pl ,   płatności (wnoszenie opłat itp.) -> pocztą, internetowo lub za pośrednictwem przelewów bankowych.

Wyciąg z zasad i ograniczeń od 24.10.2020

Zgromadzenia publiczne i spotkania

Strefa Czerwona

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Maski

Strefa Czerwona

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Strefa Czerwona

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.