Dziki w ogrodzie !!!

Drodzy Działkowcy,
W naszym ogrodzie pojawiły się dziki.
Były widziane m.in. przez gospodarzy, pozostawiły też ślady w Alei Ku Słońcu, Pszczółki Mai, Szarotek, Stokrotek, Forsycji, Magnolii, Akacjowej.
Prosimy o wielką ostrożność i czujność. Zwierzęta te bez problemu sforsują siatkę ogrodzeniową (pod nią lub nad nią). Są silniejsze i szybsze od człowieka. Dzik jest agresywnym zwierzęciem i w niektórych sytuacjach odważnie szarżuje na wroga. Lochy z potomstwem są szczególnie niebezpieczne. Dziki w ciągu dnia odpoczywają w barłogach. Wieczorem osobniki wyruszają na żer i pod osłoną nocy wychodzą z lasu na pola. Biegają kłusem, galopem lub skokami. W galop zrywają się rzadko i potrafią nim przebiec tylko kilkaset metrów. Dobrze pływają.
Nie wiadomo ile ich jest i czy długo przebywają w ogrodzie (czy tylko wchodzą i wychodzą w poszukiwaniu jedzenia). Przemieszczają się alejkami ale wchodzą także na działki !
Prosimy nie pozostawiać żadnego pokarmu, ich resztek czy też opakowań po pokarmie.
Po zauważeniu osobnika należy powoli oddalić się. Unikać i nie prowokować kontaktu.
Uwaga !
Przestraszone (np. podczas snu za dnia na działce) mogą zaatakować.
Bardzo prosimy o informowanie o zaistniałej sytuacji pozostałych działkowców/sąsiadów.
Odpowiednie służby zostały już powiadomione - jednak schwytanie czy odstrzał jest niemożliwy.
Dla dobra nas wszystkich prosimy o przekazywanie istotnych informacji do biura zarządu.
Zarząd Ogrodu 


Uwaga Działkowcy !

APEL
w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD

w czasie trzeciej fali pandemii

 

COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety apogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o dalszy przebieg pandemii i jej skutki.
Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Przestrzeganie tych zasad jest najprostszą metodą, która może przyczynić się do zahamowywania pandemii.

  1. Pamiętajmy, by na terenie ROD obowiązkowo nosić maski zasłaniające usta i nos i zachowywać dystans społeczny. Na swoich działkach możemy przebywać bez maseczek, ale postępujmy ostrożnie i rozważnie.
  2. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Powstrzymajmy się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
  3. Szczególną ostrożność zachowujmy również w drodze na działkę i z działki. Podróżując środkami komunikacji miejskiej pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów, o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej, starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe. Nie zapominajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonu komórkowego.

Bądźmy odpowiedzialni! Nie narażajmy siebie i innych!

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

DYSTANS DEZYNFEKCJA MASECZKA

 

Warszawa, 25 marca 2021 r.

DRODZY DZIAŁKOWCY, NASI GOŚCIE


Z powodu postępującej epidemii oraz w trosce o zdrowie pracowników administracji i społeczności działkowej Zarząd Ogrodu informuje, iż do odwołania:
całkowicie zamknięty jest dostęp do Biura, Kasy i Księgowości
Obsługa - drogą telefoniczną w dniach i godz. pobytu pracowników. Sprawy wymagające osobistej obecności załatwiane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym celem uzgodnienia dogodnego terminu spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Jeszcze raz przypominamy o zakrywaniu nosa i ust maseczką oraz utrzymywaniu dystansu 2m wobec siebie oraz pracowników ogrodu. Niedopuszczalne jest przebywanie w budynku bez maseczki lub tłoczenie się w korytarzu/przedsionku.
Szanujmy siebie. Szanujmy innych.
Szanujmy pracowników ogrodu.
Prosimy za tym o szersze wykorzystanie komunikacji telefonicznej, sms-owej bądź e-mailowej oraz regulacji zobowiązań płatniczych na drodze przelewów bankowych  lub za pośrednictwem poczty. Nr rachunku bankowego został umieszczony w komunikatach wywieszonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie ogrodu w zakładce OPŁATY.  Są tam umieszczone tabele opłat dla typowej działki 300m2 z ostatnich lat, a w kalkulatorze można sprawdzić wysokość opłat dla innej powierzchni działki. Zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji kwot przed kontaktem z biurem.
Praca usuwania awarii sieci elektrycznej przez dyżurnych elektryka i hydraulika ograniczane do wyjątkowych przypadków i to po uzgodnieniu terminów i godz. z dyżurnymi.

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy:

1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne.
2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).
3. Załatwianie spraw przez zarząd ROD powinno odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość, a wszelka dokumentacja powinna być przekazywana pocztą lub w inny sposób wykluczający bezpośredni kontakt.
4. Wpłaty i należności na rzecz ROD powinny być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonywanie wpłat gotówkowych.
5. W sprawach, których załatwienie nie jest możliwe z uniknięciem bezpośredniego kontaktu, spotkanie i obsługa sprawy przez zarząd ROD, może być wykonana wyłącznie przy obustronnym zachowaniem reżimów sanitarnych tj. przede wszystkim dezynfekcja rąk oraz przy zasłanianiu nosa i ust.
6. W miarę możliwości ROD spotkania z zarządem ROD w indywidualnych sprawach powinny odbywać się w specjalnie przygotowanych w tym celu i wydzielonych pomieszczeniach.
7. W ROD zlokalizowanych w strefie czerwonej, osoby poruszające się po terenach ogólnych mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa.
8.  Zarządy ROD są upoważnione do wprowadzenia na czas trwania epidemii ograniczeń związanych z dostępem do terenów ROD wyłącznie do działkowców i członków ich najbliższych rodzin.
9. Zarządy ROD są upoważnione do wyłączenia z użytkowania infrastruktury ogrodowej przeznaczonej do ogólnego użytku, takich jak: place zabaw czy siłownie plenerowe.
10. Na czas trwania epidemii do odwołania zawieszone zostają, szkolenia, narady oraz inne spotkania o podobnych charakterze.
11. Do odwołania wstrzymana zostaje możliwość organizacji wszelkich imprez oraz przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem obiektów ROD tj. świetlic, domów działkowca.

Wyciąg z zasad i ograniczeń w czerwonej strefie

Zgromadzenia publiczne i spotkania

Strefa Czerwona

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Maski

Strefa Czerwona

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Strefa Czerwona

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.