Opłaty w 2023 r.

aktualna stawka za 1kWh wynosi 0,75 zł

Wysokość opłat w 2023 r.

Drodzy Działkowcy, Walne Zebranie Sprawozdawcze z dniu 06.05.2023r. uchwaliło ns. uchwały dotyczące opłat ogrodowych w 2023r. :
  • Uchwała nr 4 Walnego Zebrania w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2023 roku,
  • Uchwała nr 5 Walnego Zebrania w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w 2023 roku,
  • Uchwała nr 6 Walnego Zebrania w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2023 roku,
  • Uchwała nr 7 Walnego Zebrania w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata za wywóz odpadów w roku 2023 roku,

obecna stawka za zużytą energię elektryczną -> 0,75zł/ kWh

Termin wnoszenia opłat ogrodowych - > do 30.06.2023 r.

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby wyliczyć wysokość opłaty za 2023r. dla działki, wpisując jej powierzchnię

KALKULATOR OPŁAT w 2023 roku na podstawie powierzchni działki


Rozliczanie energii elektrycznej

Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 19 Walnego Zebrania 2023 ws.  "Regulaminu korzystania z energii elektrycznej w ROD Komorów", informujemy :

''...Odczyty stanu podlicznika dokonuje sam działkowiec i przekazuje do księgowości 2 razy w roku:

  • do końca miesiąca kwietnia,
  • do końca miesiąca października.

Nieprzekazanie stanu licznika w wyznaczonych terminach traktowane będzie jako zaleganie z opłatą za zużytą energię elektryczną, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami

Opłaty w kwocie stanowiącej różnicę między ostatnim a przedostatnim odczytem stanu podlicznika pomnożoną przez cenę 1kWh należy uregulować w kasie ogrodu lub przelewem na konto bankowe ROD KOMORÓW w terminie:

  • do 14 maja, za energię zużytą w okresie zimowym,
  • do 14 listopada za energię zużytą w okresie letnim.

 

aktualna stawka w rozliczeniach za zużytą energię elektryczną wynosi 0,75 zł/ 1kWh


PKO BP Oddział 24 w Warszawie, nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)