Kontakt

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy KOMORÓW
ul. Turystyczna 25
05-806 Komorów
tel. 22 758-00-69
Biurowew. 21e-mail: biuro@rodkomorow.pl
Faxwew. 22
Księgowośćwew. 23e-mail: ksiegowosc@rodkomorow.pl
Kasawew. 24
Dyżurkawew. 26
Portierniatel. 699-832-349
Hydrauliktel. 505-002-483

Biuro Zarządu - czynne we środy i soboty w godz. 10-15

Kasa - czynna we środy i soboty w godz. 10-15

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek ROD Komorów:

PKO BP Oddział 24 w Warszawie nr

32 1020 1055 0000 9502 0015 5606

(w opisie prosimy wskazać nr działki której wpłata dotyczy)

Rozliczanie wpłat i salda, podawanie stanu licznika energii elektrycznej, informacja nt. wysokości wpłaty lub zaległości drogą e-mailową na adres:  ksiegowosc@rodkomorow.pl