Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy KOMORÓW
ul.Turystyczna 25
05-806 Komorów
22 758-00-69
 
wew.21Biuroe-mail: biuro@rodkomorow.pl
wew.22Fax
wew.23Księgowośće-mail: ksiegowosc@rodkomorow.pl
wew.24Kasa
wew.25Dyżurka

Biuro Zarządu czynne w środę i sobotę w godz. 10-15
Kasa czynna w środę i sobotę w godz. 10-15
(w okresie zimowym listopad - marzec, kasa czynna tylko w sobotę w godz.10-15)
Wpłat można dokonywać gotówką w kasie ogrodu lub przelewem na rachunek bankowy ROD Komorów:
PKO BP Oddział 5 w Warszawie nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
Rozliczanie wpłat i salda - poprzez zapytanie drogą mailową na adres: biuro@rodkomorow.pl
Uwagi do strony oraz kontakt z administratorem: admin@rodkomorow.pl