Regulamin korzystania z energii elektrycznej

Przdstawiamy Działkowcom regulamin (wyciąg)

korzystania z energii elektrycznej w ROD Komorów