Wysokość opłat ogrodowych w 2023r

Drodzy Działkowcy,

w dniu 06.05.2023r  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

uchwalono wysokość opłat ogrodowych obowiązujących w 2023r