Wyrzucanie materiałów!

Na terenie ROD Komorów obowiązuje bezwzględny zakaz,

pod karą administracyjną wyrzucania gabarytów, materiałów

poremontowych i pobudowlanych.