Studnie abisynki na celowniku urzędników!

Przypominamy, że korzystanie z Abisynek-Studni jest nielegalne. Zgodnie z obowiązującą od 2017r ustawą – Prawo wodne art.33 oraz także rozporządzeniem Ministra Infrastruktury art.31 ust.1 z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakimi winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określają między innymi odległość studni od zabudowań, na użytkowanie takich studni trzeba mieć pozwolenie wodno-prawne. Zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD), działkowcy nie są właścicielami gruntu, a jedynie jego użytkownikami.
Za nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących nielegalnego poboru wody bez stosownego pozwolenia w postaci operatu wodnego, grożą kary grzywny a nawet aresztu.