Odsetki za nieterminowe płatności !

Zarząd ROD Komorów informuje, że od 01.01.2024r będą naliczane ustawowe odsetki za nieterminowe płatności dotyczące opłat ogrodowych i energii elektrycznej.