Opłaty ogrodowe w 2024r

W dniu 4.05.2024r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym uchwalono wysokość opłat ogrodowych obowiązujących w 2024r.

Opłaty ogrodowe należy wpłacać  w kasie lub na konto ROD KOMORÓW.

PKO BP Oddział 24 w Warszawie, nr. :   32 1020 1055 0000 9502 0015 5606 

W tytule przelewu prosimy wskazać numer działki, której dotyczy wpłata.