OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy !!

4 maja 2024r czeka nas Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD KOMORÓW.

Wszystkich chętnych, kandydowania do Organów ROD Komorów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej

ROD, Delegatów na Konferencję Okręgowego Zjazdu,  udziału w pracach Komisji Walnego Zebrania:

mandatowej, wyborczej, wniosków i uchwał – prosimy o składanie swojego akcesu do Biura Zarządu.

Stosowne materiały na zebranie zostaną udostępnione/ wyłożone do wglądu działkowiczów w Biurze Zarządu

w dwóch terminach:   19 i 20.04.2024r w godz. od 11.00 do 13.00

Jednocześnie przypominamy, że na Walnym Zebraniu mogą brać udział wyłącznie aktualni członkowie

Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców, przy rejestracji zaleca się posiadanie stosownego

zaproszenia na zebranie oraz dokumentu tożsamości, który w przypadku braku możliwości identyfikacji

uprawnionego uczestnika zebrania podlega okazaniu.

Zarząd ROD Komorów