ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Komorów” wraz z Komisją Rewizyjną zapraszają na: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD ROD KOMORÓW, które odbędzie się w dniu 4.05.2024 roku (sobota) w ROD „Komorów” w Komorowie ul. Turystyczna 25 w Domu Działkowca.
W I terminie o godz. 10:00, w II terminie o godz. 10:30.
Zgodnie z parag. 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z parag. 56 ust. 2 Statutu PZD prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.