Stany liczników elektrycznych

Zarząd przypomina o obowiązku podawania stanów liczników elektrycznych.

Brak opłaty za energię elektryczną będzie skutkował odłączeniem prądu.

Koszt ponownego podłączenia energii elektrycznej to 200 zł netto.