Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

W związku z licznymi wątpliwościami użytkowników działkowych położonych na terenie ROD przypominamy że:

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek użytkownika ogrodu działkowego, za zgodą właściciela;
 2. przepisy ustawy o ochronie przyrody są aktem wyższego rzędu niż przepisy regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
 3. zgodnie z art. 87a ust.2 prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu usuniecie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa;
 4. ogławianie drzew jest zabiegiem niezgodnym ze sztuką ogrodniczą i może prowadzić do zamierania drzewa;
 5. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenia drzewa;
 6. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa;
 7. nieuprawnione usunięcie drzewa lub krzewu albo jego uszkodzenie lub zniszczenie powoduje nałożenie na posiadacza nieruchomości administracyjnej kary pieniężnej.

 

Starosta Pruszkowski


krok po kroku - zezwolenie na usunięcie drzew/a i krzewów/u


Krok 1Zaświadczenie z Biura Zarządu ROD Komorów o prawie do użytkowania działki, której dotyczy wycinka drzew/a.

*Jeżeli użytkowników jest więcej niż jeden, należy wskazać to w zgłoszeniu do Zarządu. (np. gdy użytkownikami jest małżeństwo). Tak aby Zaświadczenie było wydane dla wszystkich użytkowników działki (ma to znaczenie podczas składaniu właściwego wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa), wszyscy użytkownicy działki wyrażają zgodę/chęć usunięcia drzewa.

Możesz wysłać Zgłoszenie do Biura Zarządu Ogrodu aby ten przygotował Zaświadczenie (poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy). Zostaniesz poinformowany gdy zaświadczenie będzie gotowe.

Zgłoś przygotowanie ZAŚWIADCZENIA


Krok 2Podanie do właściciela gruntu (tj. Gminy Michałowice) z prośbą o zgodę właścicielską na usunięcie drzew/a.

W podaniu należy umieścić informacje:

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni

b)  nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Dobrze jeśli dołączysz rysunek/szkic sytuacyjny działki ze wskazaniem które drzewo/a są przeznaczone do wycięcia.

Zgodę właścicielską możesz otrzymać pocztą lub odebrać osobiście w Urzędzie Gmin (zaznacz to w podaniu).


Krok 3 - Obydwa dokumenty (Zaświadczenie z Zarządu Ogrodu i Podanie ) złóż w Referacie Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy Michałowice.

(Urząd Gminy Michałowice mieści się przy stacji WKD-Reguły).

Nr pokoju: 106

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek – piątek 8:00-16:00

Dane Adresowe

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice


Krok 4 - Właściwie wypełniony Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa /krzewu óż w Kancelarii Ogólnej - Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (na parterze w Urzędzie).
Dołącz wymagane dokumenty:
- Zaświadczenie z Zarządu Ogrodu (wystarczy kserokopia)
- Zgodę właścicielską od Gminy Michałowice (wystarczy kserokopia)
- Załącznik szkic/rysunek określający usytuowanie drzew/a przeznaczonych do usunięcie w odniesieniu do granic działki.
- Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
* uwagi przy wypełnianiu wniosku
Wnioskodawca - Dane użytkownika/ów działki
poszczególne pkt. wniosku:
1. pkt - Teren nieruchomości to działka-> 445/11 obręb 4,  ROD Komorów.
2. pkt - Nazwa gatunku drzew... -> możesz wpisać:  "zgodnie z załącznikiem, zgoda właścicielska od Gminy Michałowice".
(ponieważ Urząd Gminy Michałowice opisze drzewo/a do usunięcia, dla których wyda zgodę właścicielską).
3. pkt - Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/a - należy wskazać prawdziwą przyczynę, powód dla którego zamierzasz usunąć drzewo/a.
4. pkt - Usunięcie drzewa - NIE (nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej).
6. pkt - Nasadzenie zastępcze - przy ocenie i wydawaniu decyzji będzie to brane pod uwagę, jeżeli zaznaczysz że planujesz wykonać nasadzenia zastępcze. Po usunięciu drzew wykonaj nasadzenia zastepcze. Urząd ma prawo skontrolować wykonanie decyzji.
7. pkt - Tytuł prawny do nieruchomości - znajdziesz w Zaświadczeniu z Zarządu Ogrodu -> umowa dzierżawy.
Więcej informacji nt. podstawy prawnej, wniosku, wymaganych dokumentów oraz kartę informacyjną - znajdziesz na nowej stronie Powiatu Pruszków => www.bip.powiat.pruszkow.pl
bezpośredni link do strony Zezwolenie na usunięcie drzewa

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

w poniedziałki w godz. 8.00-18.00

we wtorki i czwartki w godz. 8.00-16.00

w piątki w godz. 8.00-14.00

Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków


Krok 5 - Wydanie decyzji

Starostwo Powiatowe:

 • poinformuje listownie w wszczętym postępowaniu.
 • skontaktuje się z wnioskodawcą w celu odbycia wizji lokalnej na działce - (obecność obowiązkowa, ponieważ pracownik może wejść na działkę tylko w obecności użytkownika).

Decyzję Starostwa wnioskodawca otrzymuje drogą listowną.