Zatrudnimy Gospodarza Ogrodu

Zarząd Ogrodu ROD Komorów

zatrudni osobę na stanowisko:

Gospodarza Ogrodu

od 01.01.2021 roku

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Wymagania:

osoba znająca specyfikę ogrodu, łatwość komunikacji i relacji z działkowcami, umiejętność podejmowania decyzji w ramach przypisanych obowiązków.

Zakres obowiązków :

  • opieka nad majątkiem ogrodu – właściwe użytkowanie, wykonywanie prostych napraw, opieka nad wypożyczaniem sprzętu ogrodowego, odbiór poczty/przesyłek, zgłaszanie usterek i awarii odpowiednim konserwatorom,
  • dbanie o porządek – teren wokół Domu Działkowca, odbiór usług wykonywanych na rzecz ogrodu, kontrola i reagowanie na naruszenia porządku przez działkowców,
  • dbanie o bezpieczeństwo – osobiste obchody całego terenu (ogrodzenie, budynki, miejsca składowania odpadów, działki, alejki itp), wykonywanie zgłoszeń telefonicznych odpowiednim służbom, dozór nad ruchem pojazdów (ogr. prędkości, ciężar),  kontrola miejsc składowania odpadów
  • dbanie o bezpieczeństwo p.pożarowe – przestrzeganie przepisów p.poż

 

Uposażenie, szczegółowy zakres obowiązków/zadań i czas pracy oraz więcej informacji – udziela Biuro Zarządu w godzinach pracy środa i sobota 10-15.

Zgłoszenie kandydatów osobiście w biurze ogrodu lub mailem na adres biuro@rodkomorow.pl – przyjmujemy do końca września 2020.