ZAKAZ wyrzucania gałęzi i krzewów

W związku z ogromnymi kosztami utylizacji wycinanych gałęzi, drzew i krzewów oraz ciągłym zaangażowaniem pracownika odpowiedzialnego za dbanie o zieleń porządek na terenie całego, a nie tylko przy bramach  3, 6 i 8  wprowadza się uchwałą nr 101/01/2017 z dnia 15.07.2017 r. kategoryczny zakaz wycinki drzewostanu na działkach od dnia 01.06.2018 r. do  30.09.2018 r. i wyrzucania  ściętych gałęzi, drzew czy krzewów na miejsce zwałki przy bramach numer 3, 6 i 8.

Jeżeli działkowiec chce wyciąć gałęzie, drzewo lub krzewy może to zrobić, pod warunkiem rozdrobnienia i przechowania odpadów zielonych w takim stanie na swojej działce do października.

Działkowiec może wywieźć odpady na własny koszt lub opłacić w kasie ogrodu ½ wywozu kontenera KP7.