Zakaz parkowania w bramach wjazdowych

Przypominamy użytkownikom pojazdów o całkowitym zakazie parkowania w bramach wjazdowych na teren ogrodu, ze względów bezpieczeństwa (dojazd służb).

„Prawo o ruchu drogowym” stanowi w pkt 2., że: „Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej”. 

W następstwie parkowania w bramie, Zarząd będzie wnioskował w ukaranie kierowcy mandatem.

Zarząd Ogrodu