Likwidacja wywozu gabarytów z dniem 1.09.2022

W związku z przekroczeniem kosztów wywozu śmieci założonych w preliminarzu na 2022 rok, Zarząd zdecydował o likwidacji wywozu gabarytów od 01.09.2022.

Wobec powyższego zobowiązuje się działkowców do wywozu gabarytów we własnym zakresie.

 

Zarząd Ogrodu