Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021

Szanowni Działkowcy,

W dniu 28 sierpnia 2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które uchwaliło ns. Uchwału Walnego Zebrania:

 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok
 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok
 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • Uchwała ws zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 • Uchwała ws wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2021 roku
 • Uchwała ws wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata za wywóz śmieci w 2021 roku
 • Uchwała ws wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w 2021 roku
 • Uchwała ws wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2021 roku
 • Uchwała ws wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata za zużytą energię elektryczną w 2021 roku
 • Uchwała ws zatwierdzenia kooptacji osób do Zarządu ROD Komorów i Komisji Rewizyjnej ROD Komorów
 • Uchwała ws – zatwierdzenia planu pracy na 2021 rok
 • Uchwała ws – zatwierdzenia preliminarzy na 2021 rok
 • Uchwała ws – zasad wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD

Uchwały dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego:

 • Uchwała ws – wymiany informacyjnych gablot ogłoszeniowych
 • Uchwała ws – modernizacji sieci energetycznej (dalsza wymiana skrzynek zasilających)
 • Uchwała ws – budowy parkingu przy bramie nr 8
 • Uchwała ws – budowy rogatki pomiędzy bramami nr 8 i 9
 • Uchwała ws – modernizacji sieci oświetleniowej ogrodu
 • Uchwała ws – wykonania odwodnienia budynku domu działkowca
 • Uchwała ws – rozbudowy rejestratora stacji monitoringu
 • Uchwała ws – modernizacji sieci odgromowej zabudowań domu działkowca
 • Uchwała ws – budowy przystanku autobusowego
 • Uchwała ws – przebudowy bramy nr 8 na automatyczną (projekt pilotażowy)
 • Uchwała ws – organizacji miejsca pod kontenery na odpady przy bramie nr 8