Usuwanie ogromnych drzew

W związku z licznymi przypadkami szkód poczynionych przez połamane drzewa oraz spadające konary podczas burz i nawałnic, które ostatnio coraz częściej się pojawiają, Zarząd ROD „Komorów” przypomina o przestrzeganiu § 54 i § 55 Regulaminu ROD. W wymienionych paragrafach mowa jest o sadzeniu drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące nie przekraczające 3 m wysokości, oraz o konieczności cięcia i prześwietlania drzew i krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki i nie stwarzały zagrożenia.
Należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, aby ogromne drzewa rosnące na działce zostały przycięte lub wycięte gdyż bezpieczeństwo na terenie ROD to nie tylko bezpieczeństwo mienia, lecz również bezpieczeństwo osób (ochrona ich zdrowia i życia).

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające konary lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

Zarząd ROD informuje, że w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew należy wystąpić do Wydziału Ochrony  Środowiska z Gminy Michałowice, a następnie do Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Więcej nt zezwolenia na wycięcie drzewa

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów!!!