Opłaty ogrodowe w 2019 roku

Zarząd ROD Komorów informuje:

W dniu 27.04.2019r.  została podjęta uchwała

o wysokościach opłat ogrodowych na rok 2019


  • Opłata od działki 300mwynosi –  672,- zł  ( w tym fundusze energetyczny i wodny)


  • Stawka za zużycie energii elektrycznej za 1 kWh wynosi  0,75,- zł


  • Składka członkowska PZD (nie jest opłatą ogrodową) wynosi – 6,- zł od działki


Zarząd Ogrodu