Stawki opłat na 2018

Zarząd ROD Komorów informuje:

W dniu 21.04.2018r.  została podjęta uchwała o ns.wysokościach opłat ogrodowych na rok 2018:

  • Opłata od działki 300mwynosi –  579,- zł (w tym fundusz energetyczny i fundusz wodny)
  • Stawka za zużycie energii elektrycznej za 1 kWh wynosi  0,75,- zł

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 21.04.2018r. istnieje bezwzględny obowiązek zgłaszania odczytów stanów licznika elektrycznego co kwartał:

I kwartał do dnia 30 marca

II kwartał do dnia 30 czerwca

III kwartał do dnia 30 września

IV kwartał do dnia 31 grudnia

 

Wyliczenie wysokości opłat dla działki – pobierz tu.

Zarząd Ogrodu