Uprzątaj nieczystości po swoim psie

Działkowicze coraz częściej zwracają uwagę na:

  • nieuprzątanie zanieczyszczeń po psach
  • uciążliwe ujadanie psów gdy alejką przechodzą osoby, zdarza się że właściciele nawet nie reagują i nie starają się ich uciszać

 

„Na terenie całego ogrodu istnieje bezwzględny obowiązek wyprowadzania psów na smyczy oraz sprzątania nieczystości po swoich psach.” (Regulamin ROD)

1/ „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” (Ustawa 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Art.10a pkt 3)

2/ „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany.” (art . 77 Kodeksu Wykroczeń).

Wszystkich działkowiczów prosimy o reagowanie i informowanie o zaistniałych sytuacjach.