Przegląd działek – maj i czerwiec 2021

Zarząd Ogrodu informuje że w najbliższych miesiącach maj czerwiec br. odbędzie się przegląd działek ROD Komorów pod kątem:

1. Działek zaniedbanych lub nieużytkowanych - (w odniesieniu do przeglądów z poprzednich lat)

2. Ponadnormatywnej zabudowy na działce - (niezgodny z Regulaminem ROD i prawem budowlanym)

3. Prowadzenia prac remontowo-budowlano-rozbiórkowymi - (w tym wcześniejsze zgłaszanie ich do Zarządu Ogrodu)

4. Przestrzegania Regulaminu ROD - w tym zgłaszanie budowy szamba

Zarząd Ogrodu