Parking przy bramie #8

Działkowcy,
trwają prace związane z przywróceniem dawnego parkingu przy bramie nr 8.
Teren jest sukcesywnie oczyszczany w celu przygotowania podłoża pod parkujące pojazdy.
Prosimy o niezanieczyszczanie terenu.
Zarząd Ogrodu