OPŁATY

wysokość opłat w 2021 r.

W związku z przedłużającą się niemożnością organizacji Walnego Zebrania w 2021 (obostrzenia związane z pandemią) oraz zgodnie z przepisami par. 1 i 2 Uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wytycznych o przesunięcie terminów na odbycie walnych zebrań w 2021r.)  Zarządy ROD zostały upoważnione od pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 r. do wysokości opłat ustalanych wg zasad stosowanych w ROD w 2020r., oraz w trosce o utrzymanie płynności finansowej ogrodu,
      Zarząd Ogrodu ROD Komorów na posiedzeniu w dniu 08.05.2021r. podjął Uchwałę ws pobierania zaliczek na poczet opłat w 2021 roku w wysokości obowiązującej w 2019 roku, z uwzględnieniem wprowadzonej w 2020r. przez PZD podwyżki stawki opłaty partycypacyjnej (z dotychczasowej 0,08 zł/m2 na 0,09 zł/m2  powierzchni działki).

 

Termin wnoszenia opłat 30.06.2021 r
PKO BP Oddział 24 w Warszawie, nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)

Wylicz wysokość ZALICZKI na opłaty w 2021 roku dla Twojej działki, wpisując jej powierzchnię