Opłaty ogrodowe w 2020 r

Drodzy Działkowcy !

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzane przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, Krajowy Zarząd PZD jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów Walnych Zebrań w 2020r.

Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną regułę upoważniającą Zarządy ROD do pobierania ZALICZEK na poczet opłat ogrodowych i przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które Walne Zebrania ROD określiły w 2019r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do naszych wszystkich Działkowców o dokonywanie wpłat na poczet opłat za rok 2020 rok:

na rachunek bankowy ogrodu

Uchwała KZ PZD 44/2020 z dnia 11 marca 2020r


PKO BP Oddział 5 w Warszawie

nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606

(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)

 

opłata za działkę (300 m2) –  547 zł

fundusz wodny – 50 zł

fundusz energetyczny – 50 zł

opłata energetyczna – 25 zł

składka członkowska PZD – 6 zł

RAZEM:  678 zł

stawka za zużytą energię elektryczną – 1kWh -> 0,75 zł

Zarząd Ogrodu