Opłaty w 2021 r.

Wysokość opłat w 2021 r.

Dopłata za wywóz odpadów w 2021 r.

Łączna kwota wszystkich kosztów związanych z wywozem odpadów i nieczystości z ogrodu w roku 2021

wyniosła 347.248,40 zł  w stosunku do planowanych 306.206,00 zł

W związku z powyższym, Zarząd ROD w trosce o zapewnienie płynności finansowej ogrodu, na posiedzeniu w dniu 12.02.2022 roku podjął Uchwałę w sprawie dopłaty za wywóz nieczystości z ogrodu w 2021 roku w wysokości 42,36 zł (przypadającą na każdą działkę).

Kwota dopłaty została wyliczona w sposób następujący:

Faktycznie poniesione koszty: 347.248,40 zł minus planowane koszty 306.204,00 zł  => to daje 41.044,40 zł  /podzielone przez 969 działek = 42,36 zł/ działkę.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek ogrodu.


 

Wysokość opłat w 2021 r.

Drodzy Działkowcy, Walne Zebranie Sprawozdawcze z dniu 28.08.2021r. uchwaliło ns. uchwały dotyczące opłat ogrodowych w 2021r. :
  • Uchwała Walnego Zebrania nr 9 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2021 roku
  • Uchwała Walnego Zebrania nr 10 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku
  • Uchwała Walnego Zebrania nr 11 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2021 roku
  • Uchwała Walnego Zebrania nr 12 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w 2021 roku
  • Uchwała Walnego Zebrania nr 23 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata za zużytą energię elektryczną w roku 2021 roku

Termin wnoszenia opłat 31.10.2021 r.
Jeżeli dokonaliście już Państwo wpłaty - zaliczki na poczet opłat ogrodowych w 2021 roku
(uwaga: prosimy nie uwzględniać wpłacanej w tym roku kwoty 111,06 zł, ponieważ była to dopłata za wywóz śmieci w 2020r.)
prosimy o uregulowanie dopłaty (tj. różnicy pomiędzy zatwierdzonymi opłatami a wpłaconą zaliczką).
(dla działki o pow. 300m2 różnica ta wynosi 178,00 zł)

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby wyliczyć wysokość opłaty (ew. dopłaty) za 2021r. dla działki, wpisując jej powierzchnię

KALKULATOR OPŁAT w 2021 roku na podstawie powierzchni działki


PKO BP Oddział 24 w Warszawie, nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)