Opłaty

Opłaty działkowe za 2020 rok

Drodzy Działkowcy !

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzane przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, Krajowy Zarząd PZD jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów Walnych Zebrań w 2020r.
Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną regułę upoważniającą Zarządy ROD do pobierania zaliczek na poczet opłat ogrodowych i przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które Walne Zebrania ROD określiły w 2019r.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do naszych wszystkich Działkowców o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy ogrodu lub w kasie ogrodu – zaliczek na poczet opłat za rok 2020 rok.

PKO BP Oddział 24 w Warszawie
nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)