Opłaty w 2020 r.

Drodzy Działkowcy !
Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzane przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, Krajowy Zarząd PZD jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów Walnych Zebrań w 2020r.
Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną regułę upoważniającą Zarządy ROD do pobierania zaliczek na poczet opłat ogrodowych i przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które Walne Zebrania ROD określiły w 2019r.


PKO BP Oddział 24 w Warszawie, nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
(w tytule przelewu prosimy wskazać nr działki, której dotyczy wpłata)

Sprawdź ile wynosiły opłaty w 2020 roku dla Twojej działki, wpisując jej powierzchnię

Dopłata za wywóz odpadów w 2020 r.

Łączna kwota wszystkich kosztów związanych z wywozem odpadów i nieczystości z ogrodu w roku 2020

wyniosła 302.390,93 zł  w stosunku do planowanych 194.769,00 zł

W związku z powyższym, Zarząd ROD w trosce o zapewnienie płynności finansowej ogrodu, na posiedzeniu w dniu 09.01.2021 roku podjął Uchwałę Techniczną w sprawie dopłaty za wywóz nieczystości z ogrodu w 2020 roku w wysokości 111,06 zł (przypadającą na każdą działkę).

Kwota dopłaty została wyliczona w sposób następujący:

Faktycznie poniesione koszty: 302.390,93 zł minus planowane koszty 194.769,00 zł  => to daje 107.621,93 zł  /podzielone przez 969 działek = 111,06 zł/ działkę.

pełna treść komunikatu