Opłata za wodę IV kw 2018

Szanowni Państwo, Zgodnie z nowym Prawem Wodnym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliło dla ROD Komorów opłatę zmienną 848 zł za pobór wód podziemnych ze studni nr 1,2 i 3 na terenie tutejszego ogrodu. Naliczona opłata dotyczy IV kwartału 2018.

Opłata została obliczona zgodnie z art. 272 ust. 1 Ustawy – Prawo wodne.

 

Zarząd Ogrodu