Ogromne koszty wywozu odpadów

Drodzy Działkowcy,
koszty wywozu, załadunku i porządkowania terenów wokół kontenerów (głównie brama 6 i 8) stanowią ogromną kwotę wywozu odpadów.
Wszyscy musimy zacząć racjonalniej podchodzić do zagadnienia.
Jeżeli drastycznie nie ograniczymy ilości wywożonych kontenerów, czekają nas drastyczne podwyżki opłat ogrodowych.
W samym tylko wrześniu 2020 koszt wywozu odpadów to kwota 55.000 zł !  Skutkuje to dopłatami, ponieważ nie zakładaliśmy takich kosztów. W 2020 roku koszt wywozu odpadów stanowił połowę! opłat ogrodowych.

Dlatego też przypominamy i prosimy wszystkich Działkowców:
 1. Odpady należy wrzucać tylko do kontenerów do wysokości burty
 2. Jeśli kontener jest zapełniony – poczekaj do jego wymiany.
 3. Zabrania się pozostawiania odpadów (w tym gałęzi, gabarytów) wokół kontenerów w przypadku zapełnienia ich.
 4. Należy stosować się do informacji na tablicach jakie odpady należy/nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników. Zgodnie z umową, operator nakłada kary za odbiór odpadów zmieszanych.
 5. Staramy się odpady rozdrabniać. Dotyczy to szczególnie odpadów zielonych jak i gabarytów. Odpady umieszczamy równomiernie w pojemnikach, kontenerach wykorzystując całą kubaturę.
 6. Kompostujemy odpady organiczne, czyli odpady roślinne z ogródka i resztki z kuchni. Jak kompostować te odpady ?  Na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania liści, trawy i innych pozostałości roślinnych. Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
 7. Zwracamy uwagę na to kto wyrzuca odpady do naszych pojemników. Zdarza się że z naszych kontenerów korzystają osoby nie będące Działkowiczami. Bądźmy czujni i reagujmy na nieuczciwości osób obcych oraz samych Działkowiczów (pkt 9,10,11).
 8. Teren wokół kontenerów będzie stale monitorowany a pojemniki oznaczone tablicami dot. odpadów.
 9. Odpady remontowe, budowlane, rozbiórkowe nie są odpadami komunalnymi - w związku z tym, każdy Działkowiec zobowiązany jest do ich wywozu na własny koszt np. w PSZOK Michałowice, PSZOK Warszawa, (a nie na koszt pozostałych Działkowców).
 10. Elektro-odpady - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdy działkowiec utylizuje we własnym zakresie, np. w PSZOK Michałowice, PSZOK Warszawa.
 11. Gabaryty - kiedyś zostały przywiezione na działkę, teraz powinny zostać wywiezione przez Działkowca np. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jw.

Niebieską czcionką zaznaczone są linki do PSZOKów - znajdziecie tam Państwo godziny otwarcia i zasady przyjmowania odpadów  

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Michałowice znajduje się w Regułach przy ul. Granicznej 6

Godziny otwarcia PSZOK Michałowice:

wtorki           7:00 - 13:00
czwartki      13:00 - 19:00
soboty        10:00 - 16:00


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla m. st. Warszawa znajduje się w Warszawie przy ul. Zawodzie 16

Godziny otwarcia PSZOK Warszawa:

poniedziałek - piątek     14:00 - 20:00

sobota:                            9:00 - 20:00


Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:

1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice.
8. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Jesionowa 1, Michałowice.

Zarząd ROD