Ograniczenie kontaktu z Biurem Zarządu, Księgowością i Kasą Ogrodu

Z uwagi na postępującą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemią korona wirusa /wywołującego COVID–19/, w trosce o zachowanie zdrowia społeczności Ogrodowej i osób towarzyszących, Zarząd ROD Komorów zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z Biurem Zarządu, Księgowością i Kasą ogrodu.

Zachęcamy Państwa do kontaktów za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, do śledzenia informacji na stronie internetowej   www.rodkomorow.pl, realizowanie opłat w formie przelewów pocztowych, bankowych itp. na konto rachunkowe ROD Komorów.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość życząc również zdrowia i wytrwałości .

ZARZĄD ROD KOMORÓW

Komorów, lipiec 2020r.