Odstąpienie od Walnego Zebrania w 2020 r.

Drodzy Działkowcy,

Zarząd ROD Komorów w lutym 2020 r. wyznaczył termin Walnego Zebrania w 2020 r. na 25.04.2020 r.

Jednak w związku z niemożnością odbycia zebrania w/w terminie: (ogłoszenie zagrożenia epidemicznego na terenie RP), Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r., zaleceniami organów i władz publicznych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, rozprzestrzeniającą się pandemią i niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom biorącym udział w zebraniu Zarząd ROD odraczał możliwość wyznaczenie daty Walnego Zebrania. Po zapoznaniu się z pismem OM PZD w dniu 10.10.2020 ws. nieprzedłużania terminu na odbycie walnych zebrań/ konferencji delegatów po 15 października 2020 r. Zarząd ROD zdecydował o odstąpieniu i niezwoływaniu Walnego Zebrania w roku 2020.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 merytoryczne i finansowe zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu w 2021 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2019 wraz z oceną działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami zostanie przedstawione podczas Walnego Zebrania w 2021 r.

Projekty uchwał dot. przyjęcia sprawozdań i przeprowadzenie głosowań w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

3/ zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

4/ projektu preliminarza finansowego ROD za 2020 r.

5/ uchwalenia preliminarza finansowego ROD za 2020 r.

6/ uchwalenia wysokości opłat ogrodowych za 2020 r.

7/ uchwalenie planu pracy za 2020 r.

8/ uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

odbędą się podczas Walnego Zebrania w 2021 r.

 

 

Zarząd ROD