Najładniejsza działka bioróżnorodna

Okręgowy Zarząd Mazowiecki na podstawie uchwały nr 318/2023 ogłasza konkurs :

„NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA OKRĘGU MAZOWIECKEGO PZD 2023”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularze

można ściągnąć ze strony  https://mazowiecki.pzd.pl