Mandaty za podrzucanie odpadów BIO za ogrodzenie

Działkowcy, otrzymaliśmy pismo ws podrzuacania odpadów BIO przez działkowców za ogrodzenie ogrodu na przyległe działki. Trwają czynności ustalające osób dokonujących wykroczeń.
„W związku z  otrzymanym zgłoszeniem mieszkańców Sołectwa Komorów wspólnie z dzielnicowym dokonano kontroli ul. Polnej w Komorowie przyległej do ogródków działkowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na podrzucanie odpadów BIO.
Podczas kontroli stwierdzono że, teren przyległy do działek wzdłuż ul Polnej jest zanieczyszczany przez pryzmy odpadów zielonych pochodzących z ogródków działkowych. W związku z powyższym proszę o poinformowanie użytkowników ogródków działkowych, a szczególnie tych, którzy posiadają swoje altanki od strony ul. Polnej o zakazie podrzucania odpadów na teren zalesionych działek prywatnych.
Omawiany rejon będzie monitorowany przez patrole policji w celu wyeliminowania tego negatywnego zjawiska. Warto dodać że takie zachowanie jest wykroczeniem, zagrożone karą grzywny do 500 zł.
W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzna.”
(w posiadaniu Zarządu Ogrodu)
Wójt Gminy Michałowice