Kasa czynna: środy i soboty 10-15

Od marca 2022
KASA ogrodu czynna we środy i w soboty w godz. 10:00 - 15:00
Wpłaty można dokonywać także przelewem na rachunek ROD Komorów
PKO BP Oddział 24 w Warszawie nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
Rozliczanie wpłat i salda, podawanie stanu licznika energii elektrycznej, informacja nt. wysokości wpłaty lub zaległości: drogą e-mailową na adres:  ksiegowosc@rodkomorow.pl