Od 1 listopada 2021 KASA czynna tylko w soboty 10-15

Od listopada 2021 do marca 2022
KASA ogrodu czynna tylko w soboty w godz. 10:00 – 15:00
Wpłaty można dokonywać także przelewem na rachunek ROD Komorów
PKO BP Oddział 24 w Warszawie nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606
Rozliczanie wpłat i salda, podawanie stanu licznika energii elektrycznej, informacja nt. wysokości wpłaty lub zaległości: drogą e-mailową na adres:  ksiegowosc@rodkomorow.pl