KASA ponownie czynna we środy i soboty 10:00 – 15:00

 Informujemy, ze z dniem 19 maja 2021r. zostaje ponownie otwarta kasa ogrodu.

Ze względu na bezpieczeństwo działkowiczów i kasjerki prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- dezynfekcja rąk i zakładanie maseczek ochronnych;

- w pomieszczeniach wejściowych do kasy  po mogą przebywać max. 3 osoby z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.

Zaleca się regulowanie należności za pomocą przelewów bankowych lub pocztowych na konto Ogrodu podane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń. Kontakt z Księgowością i biurem  jak dotychczas wyłącznie telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Ogrodu