kalkulator zaliczek na poczet opłat w 2021 r.

Kalkulator ten był edytowany na stronie do czasu Walnego Zebrania 2021, które odbyło się 28 sierpnia br. Uchwalono m.in. wysokość opłaty ogrodowej na 2021 r.

Wysokość opłat w 2021 => https://rodkomorow.pl/oplaty-2021/