kalkulator zaliczek na poczet opłat w 2021 r.

Kalkulator ten był edytowany na stronie w celu wyliczania zaliczek na poczet opłat do czasu Walnego Zebrania 2021. W dniu 28 sierpnia br na Walnym Zebraniu uchwalono m.in. wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej na 2021 r.

Wysokość opłat na 2021 uchwalone na Walnym Zebraniu 2021