Awarie sieci wodnej

Zarząd ROD KOMORÓW informuje, że z uwagi na występujące awarie sieci wodnej terenu ogólnego i działek ogrodu nastąpiła przerwa w dostawie wody.

Przewidywane włączenie wody - po usunięciu awarii - ok. środy 28 kwietnia 2021r .

Prosimy za tym działkowiczów o ponowne:

- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej użytkowanych działek

- zamknięcie zaworów głównych na „sztycach„

- oraz zgłaszanie ewentualnych usterek do Gospodarzy Ogrodu.

Jednocześnie przypominamy, że koszty konserwacji i naprawy  instalacji wodnej na działce od „sztycy„ ponosi wyłącznie jej użytkownik – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z usuwaniem awarii .

Zarząd ROD Komorów