Awarie energetyczne – przestarzała infrastruktura

Udało się usunąć ostatnią dużą awarię energetyczną. Awaria związana była z uszkodzenie głównego kabla zasilającego. Wymieniono ok. 50mb. Dzięki wprowadzonemu funduszowi energetycznemu ogród posiadał wystarczające środki na usunięcie kosztownej awarii.
Dziękujmy za wyrozumiałość działkowców związaną z brakiem energii elektrycznej. Infrastruktura ogrodu jest przestarzała. Sukcesywnie wymieniane są skrzynki elektryczne do działek z przerwą na czas lata. Wznowienie tych prac nastąpi po sezonie (przerwy w dostawie prądu), od września/października. Planowane prowadzenia prac w sektorach: VI, VII, VIII i IX.
Zarząd Ogrodu