Przycinka wystających gałęzi, krzewów

Przypominamy, że aby zapewnić funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych, umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, każdy Działkowicz musi przesadzić lub przyciąć krzewy rosnące  w postaci żywopłotów w taki sposób, aby zapewnić minimalną wymaganą wielkość alejki tj:

3 m szerokości i 4,5 m wysokości oraz ma obowiązek utrzymywać alejkę wzdłuż swojej działki w należytym porządku tzn. kosić trawę, wycinać samosiejki.

Są to wymogi bezpieczeństwa!

Nieprzejezdne alejki stanowią zagrożenie dla ewentualnej akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej, szczególnie przy obecnych wichurach i nawałnicach.

Informujemy, ze odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające konary lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

Prosimy abyście Państwo wzięli sobie to do serca i przerzedzili korony drzew. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych sąsiadów !

Należy również usuną krzewy i rośliny, które utrudniają dostęp do skrzynek elektrycznych i latarni.

W wypadku nie usunięcia zagrożeń wynajęta będzie firma sprzątająca, a kosztami obciążony zostanie użytkownik działki.

 

 

Zarząd Ogrodu