Wysokie koszty wywozu odpadów

Drodzy Działkowcy,
koszty wywozu, (w tym załadunku i porządkowania terenów wokół kontenerów - głównie brama 6 i 8) stanowią ogromną kwotę wywozu odpadów.
Dlatego, wszyscy musimy zacząć racjonalniej podchodzić do zagadnienia.
Jeżeli drastycznie nie ograniczymy ilości generowanych odpadów i ilości wywożonych kontenerów, czekają nas drastyczne podwyżki opłat ogrodowych.

Koszt wywozu

ŚMIECI

z ROD Komorów

rok

2019
2020
2021
2022

prognoza

194.769 zł
194.769 zł
306.204 zł
340.119 zł

faktyczny

199.710 zł
302.391 zł
347.248 zł
400.000 zł ??

1 działka

201 zł
312,06 zł
358,36 zł
400,00  zł ??
Dlatego też przypominamy i prosimy wszystkich Działkowców:
 1. Odpady należy wrzucać tylko do kontenerów do wysokości burty
 2. Jeśli kontener jest zapełniony – poczekaj do jego wymiany.
 3. Zabrania się pozostawiania odpadów (w tym gałęzi, gabarytów) wokół kontenerów w przypadku zapełnienia ich.
 4. Należy stosować się do informacji na tablicach jakie odpady należy/nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników. Zgodnie z umową, operator nakłada kary za odbiór odpadów zmieszanych.
 5. Staramy się odpady rozdrabniać. Dotyczy to szczególnie odpadów zielonych jak i gabarytów. Odpady umieszczamy równomiernie w pojemnikach, kontenerach wykorzystując całą kubaturę.
 6. Kompostujemy odpady organiczne, czyli odpady roślinne z ogródka i resztki z kuchni. Jak kompostować te odpady ?  Na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania liści, trawy i innych pozostałości roślinnych. Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
 7. Zwracamy uwagę na to kto wyrzuca odpady do naszych pojemników. Zdarza się że z naszych kontenerów korzystają osoby nie będące Działkowiczami. Bądźmy czujni i reagujmy na nieuczciwości osób obcych oraz samych Działkowiczów (pkt 9,10,11).
 8. Teren wokół kontenerów będzie stale monitorowany a pojemniki oznaczone tablicami dot. odpadów.
 9. Odpady remontowe, budowlane, rozbiórkowe nie są odpadami komunalnymi - w związku z tym, każdy Działkowiec zobowiązany jest do ich wywozu na własny koszt np. w PSZOK Michałowice, PSZOK Warszawa, (a nie na koszt pozostałych Działkowców).
 10. Elektro-odpady - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdy działkowiec utylizuje we własnym zakresie, np. w PSZOK Michałowice, PSZOK Warszawa.
 11. Gabaryty - kiedyś zostały przywiezione na działkę, teraz powinny zostać wywiezione przez Działkowca np. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jw.