Od dnia 01 września 2020 Kasa czynna tylko w soboty w godz. 10-15